img

Design 2021,

1. Rehabilitation of Gupta –Oni  road km 49-km 53 section (5km);

2. Rehabilitation of Chiatura-Perevisa-Sveri-Tvalueti-Gezruli  road km 22-km-32 section (11km);

3. Rehabilitation of Chiatura-Perevisa-Sveri-Tvalueti-Gezruli  road km 13+500--km-17+000 section (3,5 km);

4. Rehabilitation of secondary road S-52 Tskaltubo-Khoni  road km3+000-km 8+500 section, length-5,5 km;